Alevilik Terimlerinin Dilsel Kökeni

Bir inanca ait terimlerin ve kavramların dilsel kökeni, o yapının tarihini anlamak ve aydınlatmak için kullanılabilecek…

Şems’in Kırk Kuralı

ŞEMS-İ TEBRİZİ’NİN 40 KURALI GÖNLÜ GENİŞ VE RUHU GEZGİN SUFİ MEŞREPLİLERİN KIRK KURALI 1. Yaratanı hangi…

DİN NEDİR

Din, Allah tarafından insanlara dünya ve ahiret mutlulukları için Peygamberler aracılığıyla bildirilmiş olan emir ve yasaklar…