Alevilik Terimlerinin Dilsel Kökeni

Bir inanca ait terimlerin ve kavramların dilsel kökeni, o yapının tarihini anlamak ve aydınlatmak için kullanılabilecek…